Dostava dokumenata za učenike koji upisuju V. gimnaziju

Dostave upisnica u V. gimnaziju, kao i ostalih dokumenata važnih za upis, vršit će se elektroničkim putem (skenirano ili slikano) u razdoblju od 27.7.2020. u 8:00 sati do 28.7.2020. u 20.00 sati. Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik na e-mail adresu upisi@petagimnazija.hr, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati.

Za upise je potrebno poslati:

  • upisnicu – preuzetu iz sustava Upisi.hr
  • dokumente na osnovu kojih je učenik dobio dodatne bodove samo za otežane uvjete i zdravstvene teškoće

Napominjemo da se ove godine se ne plača naknada za povećane troškove obrazovanja.