Dostava dokumenata za upis u I. razred srednje škole 

Potrebni dokumenti za upis: 

  • Upisnica u srednju školu (preuzeta iz sustava e-upisi.hr, potpuno popunjena te potpisana od učenika i roditelja, učitava se u sustav srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na dan upisa).
    • Ispis upisnica iz sustava srednje.e-upisi.hr za kandidate počet će 10. srpnja 2024. u 12 sati. 
    • Rok za učitavanje potpisanih upisnica u sustav je do 11. srpnja 2024. u 12 sati. (Postupak učitavanja upisnice u sustav detaljno je opisan u Uputama za učenike na poveznici u poglavlju Ispis, potpisivanje i učitavanje upisnica).
  • Dokumentaciju na temelju koje je učenik ostvario dodatne bodove/prava prednosti (dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, kandidat živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti, kandidat živi uz oba roditelja koji su dugotrajno nezaposleni, kandidat živi uz samohranoga roditelja, kandidatu je jedan roditelj preminuo i zdravstvene teškoće) potrebno je poslati e-poštom na adresu upisi@petagimnazija.hr do 11.7.2024. godine do 12 sati.
  • Za učenike s teškoćama – Rješenje Gradskog ureda za obrazovanje o obliku školovanja i popratna zdravstvena dokumentacija.

Potvrde o sudjelovanju na natjecanjima u znanju ili na natjecanjima školskih sportskih društava nije potrebno slati budući da su one već u sustavu. 

Nakon što upisnicu učitate u sustav te pošaljete sve potrebne dokumente ako ste ostvarili dodatne bodove/prava prednosti, obavezno je ispuniti obrazac na poveznici. Po ispunjavanju navedenog obrasca Upisno povjerenstvo provjerava jeste li u sustav unijeli sve potrebno i potvrđuje upis.

Iznimno, učenici koji nemaju mogućnost učitavanja upisnice u sustav, mogu je dostaviti u školu: 

  • 10. srpnja 2024. (srijeda) od 14 do 18 sati 
  • 11. srpnja 2024. (četvrtak) od 9 do 12 sati. 

Dokumente mogu dostaviti osobno učenici i/ili njihovi roditelji/skrbnici. Za dodatne informacije možete poslati upit na upisi@petagimnazija.hr

Originale svjedodžbi 8. razreda i upisnice učenici trebaju donijeti u školu prvi dan nastave.

Pratite web stranicu krajem kolovoza za informacije o prvom danu nastave. Vidimo se 2. rujna!