Debatni klub V. gimnazije SAGITTO pozvan na državno natjecanje

Tim SAGITTO BUBALUS:

 • Roza Bračić (4.g)
 • Dominik Mandić (4.c)
 • Patricija Marijanović (4.e)

pozvan je na Državno natjecanje u debati koje će se održati u Splitu!  

Čestitamo natjecateljima i želimo puno uspjeha u debatiranju na morskom zraku! Sretno!

Mentori: Jan Težak, Hrvoje Kožić, Roko Krmpotić, Marko Ljubas, Martina Batur i prof. Smiljana Karlušić Kožar

Vrijedno je dodati činjenicu da je Sagitto sudjelovao na Županijskom natjecanju sa svojih 6 timova. Evo ostalih timova: 

Tim SAGITTO LACERTA:

 • Dina Filaković
 • Fran Supek
 • Mei Đulabić Chalfe

Tim SAGITTO ASTRAPIA:

 • Luka Azinović
 • Ana Hluchy
 • Ema Rebrina

Tim SAGITTO MELES:

 • Leona Gašparić
 • Lucija Zajec
 • Lara Glamuzina

Tim SAGITTO MARTES:

 • Dorotea Mazzi
 • Borut Barbaroša
 • Eva Vujičić

Tim SAGITTO PHOCA:

 • Ana Bijelić
 • Katarina Jeremić
 • Robertina Filaković