CiELO partneri u posjetu V. gimnaziji

U V. gimnaziji od 16. do 20. svibnja 2022. traje 1. LTTA (Learning Teaching Training Activities) sastanak Erasmus+ projekta CiELO, Circular Economy Lab & Observatory. U njemu sudjeluju učenici iz 2.b i 2.f razreda V. gimnazije u Zagrebu, škole Istituto Tecnico Industriale Statale ‘Guido Donegani’ iz Crotonea u Italiji, gimnazije Domeikava Gymnasium iz Kaunasa u Litvi te gimnazije Liceul Teoretic ‘Sfantu Nicolae’ Gheorgheni u Rumunjskoj uz partnere FEEM, CivicaMente i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

U ponedjeljak su sudionici dočekani u Petoj, gdje ih je pozdravila i o školi govorila prof. Sanja Vrhovec Vučemilović, a zatim su posjetili RGN fakultet. Nakon uvodnih riječi dekana, izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkića i prodekana za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Borivoja Pašića, pod stručnim su vodstvom razgledali njihove laboratorije i zbirku minerala. Poslijepodne su u Petoj uz voditelje našeg debatnog kluba održali raspravu ‘Podrazumijeva li ostvarenje održivosti gubitak nacionalnog kulturnog identiteta?’

Jučer smo posjetili ZOV (postrojenje koje pročišćava zagrebačke otpadne vode) i nakon uvodnog predavanja izv. prof. dr. Lidije Hrnčević, raspravljali ‘Je li zagađenje voda najveća prijetnja čovječanstvu?’ Poslijepodne je prof. Marijana Žgela Putniković s članovima kemijske grupe održala radionicu u kojoj se analizirala kvaliteti voda s različitih lokacija u Hrvatskoj kao i onečišćenje sredstvima za čišćenje u domaćinstvu.

Danas smo na Agronomskom fakultetu na ‘Danu očaranosti biljkama’.

CiELO partners in V. gimnazija

The 1st LTTA (Learning Teaching Training Activities) meeting of the Erasmus+ project CiELO, Circular Economy Lab & Observatory, is taking place in V. gimnazija from 16 to 20 May 2022. It is attended by students from classes 2b and 2f of  V. gimnazija, Istituto Tecnico Industriale Statale ‘Guido Donegani’ from Crotone in Italy, Domeikava Gymnasium from Kaunas in Lithuania and Liceul Teoretic ‘Sfantu Nicolae’ from Gheorgheni in Romania, together with partners FEEM, CivicaMente and the Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, University of Zagreb.

On Monday, the participants were welcomed in V. gimnazija, where they were greeted by Prof. Sanja Vrhovec Vučemilović, and then they visited the RGN faculty. After introductions by the Dean, Assoc. Prof. Vladislav Brkić, Ph.D. and Vice Dean for Teaching and Students, Assoc. Prof. Borivoje Pašić, Ph.D., under expert guidance they toured their laboratories and mineral collection. In the afternoon,  they held a discussion in school with the leaders of our debate club ‘Does meeting sustainability imply losing national cultural identity?’.

Yesterday we visited ZOV, Zagreb’s Wastewater Treatment Plant, and after an introductory lecture by Assoc. Prof. Lidija Hrnčević, Ph.D., debated: ‘Is water pollution the biggest threat to humankind?’ In the afternoon, prof. Marijana Žgela Putniković held a workshop with members of the chemical group to analyse the quality of water from various locations in Croatia as well as chemically determine household water pollutants.

Today we are at the Faculty of Agriculture celebrating ‘Fascination with Plants Day’.