Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. za razdoblje svibanj-lipanj 2019.

Molimo učenike da dostave ispunjene Obrasce zahtjeva za prijevoz Samoborček. Popunjeni obrazac (obrasci su dostupni u pretincu kod referade), preslike svih markica, preslik mjesečne pokazne karte (iskaznice) dužni ste dostaviti najkasnije do 6. lipnja 2019. Dostava naknadnih zahtjeva uvažit će se samo u slučaju opravdanih razloga (npr. bolesti učenika).

Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. za razdoblje ožujak-travanj 2019.

Molimo učenike da dostave ispunjene Obrasce zahtjeva za prijevoz Samoborček. Popunjeni obrazac (obrasci su dostupni kod referade), preslike svih markica, preslik mjesečne pokazne karte (iskaznice) dužni ste dostaviti najkasnije do 12. travnja 2019. Dostava naknadnih zahtjeva uvažit će se samo u slučaju opravdanih razloga (npr. bolesti učenika). Obrazac možete preuzeti na sljedećem linku.

Povrat sredstava – Samoborček EU grupa d.o.o.

Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. za razdoblje siječanj-veljača 2019. Molimo učenike da dostave ispunjene Obrasce zahtjeva za prijevoz Samoborček. Popunjeni obrazac (obrasci su dostupni kod referade), preslike svih markica, preslik mjesečne pokazne karte (iskaznice) dužni ste dostaviti najkasnije do 7. veljače 2019. Dostava naknadnih zahtjeva uvažit će se samo u slučaju […]

Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. za razdoblje studeni-prosinac 2018.

Molimo učenike da dostave ispunjene Obrasce zahtjeva za prijevoz Samoborček. Popunjeni obrazac, preslike svih markica, preslik mjesečne pokazne karte (iskaznice) dužni ste dostaviti najkasnije do 14. prosinca 2018. Dostava naknadnih zahtjeva uvažit će se samo u slučaju opravdanih razloga (npr. bolesti učenika).

Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. za razdoblje rujan-listopad 2018.

Molimo učenike da u školskoj referadi podignu obrazac za Povrat sredstava te obrazac Privole za prikupljanje osobnih podataka. Popunjene obrasce, preslike svih markica, presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) i presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/učenika (ukoliko je učenik punoljetan) dužni ste dostaviti najkasnije do 19. listopada 2018. Dostava naknadnih zahtjeva uvažit će se samo u […]

Prijevoz – Samoborček

Svi učenici korisnici usluga prijevoznika Samoborček d.o.o. radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza za razdoblje travanj-lipanj 2018. godine trebaju u učeničku referadu predati sljedeće: popunjeni obrazac za povrat sredstava travanj-lipanj 2018, preslike svih markica za mjesece za koje se koristio prijevoz, preslik mjesečne pokazne karte (iskaznice) s vidljivom relacijom i fotografijom, preslik potvrde o IBANU-u […]

Prijevoz učenika (lipanj i srpanj) – HŽ

Svi redoviti učenici srednjih škola i maturanti međumjesnog javnog prijevoza u mjesecu lipnju i srpnju 2018. ostvaruju pravo na sufinancirani iznos u visini 75% i 100% od cijene učeničke pretplatne ili priključne karte i pretplatne karte P-7 za dnevna putovanja učenika prema važećim cijenama iz tarife 103, u 2.razredu, svih vrsta redovnih vlakova. Sufinancirat će […]

Prijevoz – Samoborček

Svi učenici korisnici usluga prijevoznika Samoborček d.o.o. radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza za razdoblje siječanj-ožujak 2018. godine trebaju u učeničku referadu predati sljedeće: popunjeni obrazac za povrat sredstava siječanj-ožujak 2018. preslike svih markica za mjesece za koje se koristio prijevoz preslik mjesečne pokazne karte (iskaznice) s vidljivom relacijom i fotografijom preslik potvrde o IBANU-u […]