OBAVIJEST – SAMOBORČEK

Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. Molimo učenike da dostave čitko ispunjen obrazac za povrat sredstava za prijevoz Samoborčekom – mjesec RUJAN – LISTOPAD 2022. godine. Uz popunjeni obrazac potrebno je dostaviti: presliku markice za mjesec RUJAN I LISTOPAD presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) privolu roditelja za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka […]

Sufinanciranje 75% međumjesnog javnog prijevoza učenika

Dragi učenici, u prilogu se nalazi Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika. Ispunjenu Potvrdu 75% – sufinanciranja međumjesnoga javnog prijevoza učenika trebate ovjeriti u učeničkoj referadi do 19. rujna 2022. Popis naselja koja imaju pravo na sufinanciranje prijevoza možete pronaći na sljedećem linku.

OBAVIJEST – SAMOBORČEK Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o.

Molimo učenike da dostave čitko ispunjen obrazac za povrat sredstava za prijevoz Samoborčekom – mjesec SVIBANJ – LIPANJ 2022. godine. Uz popunjeni obrazac potrebno je dostaviti: presliku markice za mjesec SVIBANJ i LIPANJ presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) Obrazac možete preuzeti ispred učeničke referade ili sa web stranice škole. Rok za dostavu je do 27. lipnja 2022. […]

OBAVIJEST – SAMOBORČEK

Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. Molimo učenike da dostave čitko ispunjen obrazac za povrat sredstava za prijevoz Samoborčekom – mjesec OŽUJAK – TRAVANJ 2022. godine. Uz popunjeni obrazac potrebno je dostaviti: presliku markice za mjesec OŽUJAK i TRAVANJ presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) Obrazac možete preuzeti ispred učeničke referade ili sa web […]

OBAVIJEST – SAMOBORČEK – Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o.

Molimo učenike da dostave čitko ispunjen obrazac za povrat sredstava za prijevoz Samoborčekom – mjesec SIJEČANJ – VELJAČA 2022. godine. Uz popunjeni obrazac potrebno je dostaviti: presliku markica za mjesec siječanj i veljača presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) Obrazac možete preuzeti ispred učeničke referade ili sa web stranice škole. Rok za dostavu je do 11. veljače 2022. […]

Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o.

Molimo učenike da dostave čitko ispunjen obrazac za povrat sredstava za prijevoz Samoborčekom – mjesec STUDENI – PROSINAC 2021. godine. Uz popunjeni obrazac potrebno je dostaviti: presliku markica za mjesec studeni i prosinac presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) Obrazac možete preuzeti ispred učeničke referade ili sa web stranice škole. Rok za dostavu je do 8. prosinca 2021. […]

OBAVIJEST – SAMOBORČEK

Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. Molimo učenike da dostave čitko ispunjen obrazac zahtjeva za povrat sredstava za prijevoz Samoborčekom – mjesec RUJAN – LISTOPAD 2021. godine. Uz popunjeni obrazac potrebno je dostaviti: presliku markica za mjesec rujan i listopad presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u […]

Obavijest – Samoborček

Molimo učenike da dostave čitko ispunjene obrasce zahtjeva za povrat sredstava za prijevoz Samoborčekom – mjesec SVIBANJ – LIPANJ 2021. godine. Obrasce možete preuzeti ispred referade ili sa web stranice škole ovdje. Popunjeni obrazac, preslike svih markica, preslika mjesečne pokazne karte (iskaznice) dužni ste dostaviti najkasnije do 8. lipnja 2021. Dostava naknadnih zahtjeva uvažit će se samo […]

OBAVIJEST za UČENIKE MATURANTE

Učenici maturanti koji će polagati državnu maturu, a koji imaju pravo na 75% sufinanciranja troškova međumjesnoga javnog prijevoza sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. (prijevoz za dane pohađanja obvezne državne mature)  mogu preuzeti obrasce Potvrda 75% u školi soba 105 – prvi kat […]