Popis odabranih ponuda na javni poziv za organizaciju izvanučioničke nastave, 11./2019.

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14. i 81/15.), izvršen je izbor među pristiglim ponudama potencijalnih davatelja usluge za višednevnu izvanučioničku nastavu – školsku ekskurziju učenika 2.F i 2.G razreda u Beč i Bratislavu. Na sjednici Povjerenstva za provedbu javnoga poziva i izbor tri najpovoljnije […]