Natječaji za radna mjesta

N A T J E Č A J Iza popunu sljedećih radnih mjesta: 1. NASTAVNIK/CA GEOGRAFIJE – na određeno nepuno radno vrijeme – 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno uz pripadajuću količinu ukupnog tjednog radnog vremena – zamjena za rodiljni/roditeljski dopust, do povratka odsutne radnice na rad – 1 izvršitelj/ica, 1. NASTAVNIK/CA HRVATSKOGA JEZIKA – […]

Obavijest kandidatima za zapošljavanje za radno mjesto tajnik/ca školske ustanove

Izvješćujemo kandidate kako je temeljem natječaja objavljenog u trajanju od 30.06.2020. do 08.07.2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, Školski odbor V. gimnazije, Zagreb, Klaićeva 1, donio odluku o davanju prethodne suglasnosti, na prijedlog ravnatelja, za zasnivanje radnog odnosa po natječaju s NATAŠOM […]

Obavijest kandidatima – STRUČNI/A SURADNIK/CA PEDAGOG/INJA

Obavijest kandidatima za zapošljavanje po natječaju za radno mjesto STRUČNI/A SURADNIK/CA PEDAGOG/INJA – na određeno puno radno vrijeme – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – zamjena za radnika na bolovanju, do povratka odsutnog radnika na rad, 1 izvršitelj/ica;                         – daje se             Izvješćujemo kandidate kako je temeljem natječaja objavljenog u trajanju […]

Natječaj za radna mjesta

V. gimnazija objavljuje natječaj za sljedeća radna mjesta: 1. TAJNIK/CA ŠKOLE – na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj/ica Detalje možete pogledati na sljedećem linku. 2. STRUČNI/A SURADNIK/CA PEDAGOG/INJA – na određeno puno radno vrijeme – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – zamjena za radnika na […]

Poziv na razgovor po natječaju – FIZIKA

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na javni natječaj objavljen dana 27. studenoga 2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči V. gimnazije za radno mjesto 1. NASTAVNIK/CA FIZIKE – na određeno puno radno vrijeme – 40 sati ukupnoga tjednog radnog vremena – zamjena za ravnatelja, […]