Obavijesti o izboru kandidata

Izvješćujemo prijavljene kandidate kako je temeljem natječaja za radna mjesta: nastavnik/ca geografije – određeno nepuno radno vrijeme primljen Tin Žaja, nastavnik/ca hrvatskoga jezika – određeno puno radno vrijeme primljena Ivana Domitran Horvat, nastavnik/ca matematike – neodređeno nepuno radno vrijeme primjelj Krešimir Vučić, spremač/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme primljena Blanka Čarapović.

Natječaji za radna mjesta

N A T J E Č A J Iza popunu sljedećih radnih mjesta: 1. NASTAVNIK/CA GEOGRAFIJE – na određeno nepuno radno vrijeme – 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno uz pripadajuću količinu ukupnog tjednog radnog vremena – zamjena za rodiljni/roditeljski dopust, do povratka odsutne radnice na rad – 1 izvršitelj/ica, 1. NASTAVNIK/CA HRVATSKOGA JEZIKA – […]

Obavijest kandidatima za zapošljavanje za radno mjesto tajnik/ca školske ustanove

Izvješćujemo kandidate kako je temeljem natječaja objavljenog u trajanju od 30.06.2020. do 08.07.2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, Školski odbor V. gimnazije, Zagreb, Klaićeva 1, donio odluku o davanju prethodne suglasnosti, na prijedlog ravnatelja, za zasnivanje radnog odnosa po natječaju s NATAŠOM […]