Biologija

STRUČNI ISPIT ZA NASTAVNIKE BIOLOGIJE

 

Namjena SŠ Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, Istarska i Zadarska županija
Ustanova u kojoj se polaže stručni ispit (naziv i adresa) V. gimnazija, Klaićeva 1, Zagreb
PISANI RAD
Datum 4. travnja 2022. Pristupnici: Lucija Sušić, Denis Horvat i Barbara Viljevac
Vrijeme 10:00 – 13:00
NASTAVNI SAT
Ime i prezime pristupnika Nastavna jedinica/cjelina Razredni odjel Datum i vrijeme
Lucija Sušić Hranidbeni lanci i mreže 1.b 5. travnja 2022., 8:30 – 9:10
Denis Horvat Paleontološki dokazi evolucije, fosili, razvojni niz 4.b 5. travnja 2022., 9:15 – 9:55
Petra Prenz Pokrovni sustav životinja 2.a 8. travnja 2022., 12:00 – 12:40
Barbara Viljevac Hranidbeni lanci i mreže 1.c 8. travnja 2022., 12:45 – 13:25
       
USMENI ISPIT
5. travnja 2022. u  11:45 sati Pristupnici:  Lucija Sušić i Denis Horvat
8. travnja 2022. u 14:30 sati Pristupnici: Petra Prenz i Barbara Viljevac

Napomene:

 1. Molimo pristupnike da na adresu lydia.lugar@azoo.hr potvrde da su pročitali objavu ispitnih termina.
 2. Za detaljne upute vezane uz nastavnu jedinicu oglednog nastavnog sata pristupnici se trebaju obratiti mentorici na romana.halapir@gmail.com.
 3. Pristupnici sa sobom obavezno moraju donijeti masku za lice i koristiti je za vrijeme boravka u školi te dezinficirati ruke pri ulasku u školu i učionicu. Prije dolaska u školu potrebno je izmjeriti temperaturu.
 4. Molimo pristupnike da sa sobom na pisani dio ispita donesu osobnu mapu pripravnika.
 5. Molimo pristupnike da u školu dođu najranije 10 minuta prije početka pisanog dijela ispita kako bi se izbjegao susret s učenicima.
 6. Pristupnik može u opravdanim slučajevima odustati od polaganja stručnoga ispita (npr. zbog bolesti, porodnog dopusta, vojne obveze, smrti člana obitelji, prirodne nepogode i sl.). O tome valja pravodobno izvijestiti Agenciju za odgoj i obrazovanje na adrese elektroničke pošte lydia.lugar@azoo.hr i srtucniispiti@azoo.hr. Odustajanje od ispita, bez valjanih razloga, smatrat će se nepoloženim stručnim ispitom, a troškove ponovnoga polaganja snosit će sam pristupnik.
 7. Sukladno Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu

  Čl. 25., st. 2.

  “…Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snose pripravnici…”

  Sredstva se uplaćuju školi koja je sjedište ispitnog povjerenstva, Peta gimnazija, Klaićeva 1, 10 000 Zagreb

  Na uplatnici je potrebno navesti sljedeće podatke:

  – platitelj – ime i prezime pripravnika, adresa

  – primatelj – Peta gimnazija, Klaićeva 1, 10 000 Zagreb

  – poziv na broj – OIB platitelja (pripravnika)

  – IBAN HR7523600001101502502  – IBAN  Peta gimnazija u Zagrebu – kojoj se vrši isplata

  – opis plaćanja – polaganje stručnog ispita, 2. (ili 3., 4….) put

  – iznos – navesti ovisno o dijelovima ispita koji se ponavljaju prema Odluci o obračunu troškova rada ispitnog povjerenstva za dio/dijelove stručnoga ispita koje pripravnik ponavlja  MZO-a
  Odluka-_strucni-plaćanje-2012.

Ime i prezime savjetnika: Lydia Lugar

Kontakt: lydia.lugar@azoo.hr; 01/2785 020

Ime i prezime mentora na ispitu: Romana Halapir Franković

Kontakt: romana.halapir@gmail.com; 098/9597 975