Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka u V. gimnaziji:

Adresa i mjesto rada: Zagreb, Klaićeva 1, 1. kat – Tajništvo škole

Telefon: 01 4828070

e-mail adresa: tajnistvo@petagimnazija.hr