Zaštita sigurnosti djece na internetu i svijetu mrežnih tehnologija

Projekt Zaštita sigurnosti djece na internetu i svijetu mrežnih tehnologija pokrenut je u suradnji Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) te u partnerstvu s Hrvatskom poštom. U sklopu projekta nastao je video o zaštiti djece na internetu te brošuru Kako se zaštiti u svijetu interneta i mobilnih telefona.