Zaposlenici

Nastavu u V. gimnaziji održavaju sljedeći profesori:

 • Hrvatski jezik: Marina Dragović Gabrić, Katarina Dinješ, Smiljana Karlušić Kožar, Vesna Muhoberac, Iva Marija Pitlović Nikolina Vrkić
 • Engleski jezik: Bojana Dorić, Milena Gilić Gerber, Dunja Krpanec, Hrvoje Medić, Sanja Vrhovec Vučemilović
 • Njemački jezik: Tatjana Antić, Irena Lasić, Nika Ana Novak
 • Latinski jezik: Milena Gilić Gerber, Ivana Jelić
 • Glazbena umjetnost: Dubravka Prpić
 • Likovna umjetnost: Vesna Mišljenović, Ivan Risek
 • Povijest: Vlatka Rendulić Došlić, Karolina Ujaković, Svjetlana Vorel
 • Geografija: Andrea Dalić, Boris Muža, Vlatka Rendulić Došlić, Tin Žaja
 • Psihologija: Susanne Gordana Homan, Tamara Bastijanić
 • Logika: Ana Plavetić, Valentina Ruščić
 • Filozofija: Ana Plavetić, Valentina Ruščić
 • Matematika: Tea Amižić, Daniela Beroš, Renata Cvitan, Milena Ćulav Markičević, Mirela Kurnik, Zlatko Lobor, Matea Makarun, Ivana Martinić, Ana Špirelja Gruić
 • Fizika:  Ivana Gašparlin (zamjena: Vladimir Krstić), Katarina Tolić, Želimir Miklić, Ivan Novosel, Ivana Vuksanović Ševa, Ana-Marija Zaninović
 • Biologija: Vesna Burušić, Romana Halapir Franković, Zrinka Pongrac Štimac, Dorotea Vrbanović Lisac
 • Kemija: Vesna Burušić, Zrinka Pongrac Štimac, Sanja Vorih, Marijana Žgela Putniković
 • Informatika: Predrag Brođanac, Saida Deljac, Vedran Kušić, Ivan Novosel, Bojan Radman, Nastassia Sekulić
 • Politika i gospodarstvo: Snježana Pervan Primorac
 • Sociologija: Franjo Soldo
 • Etika: Snježana Pervan Primorac, Valentina Ruščić
 • Tjelesna i zdravstvena kultura: Žarko Bratonja, Mladen Juričić, Sanja Kosović
 • Vjeronauk: Darko Petrinjak

Stručni suradnici:

 • Pedagog: Ivana Kovačić
 • Psiholog: Petra Pervan
 • Knjižničar: Jelena Kasabašić Kušić

Voditeljice smjene: Ana Plavetić i Karolina Ujaković

Ostali zaposlenici:

 • Ravnatelj: dr.sc. Tihomir Engelsfeld
 • Tajnica: Kristina Bilogrević
 • Računovodstvo: Jelica Kezerić
 • Administrator: Adela Mrkonjić
 • Spremačice: Blanka Čarapović, Helena Ferenčak, Ljilja Matošević, Vesna Šagud
 • Domar: Srećko Šoštar