Zaposlenici

Nastavu u V. gimnaziji održavaju sljedeći profesori:

 • Hrvatski jezik: Majda Bekić Vejzović, Marina Dragović Gabrić, Lidija Farkaš, Smiljana Karlušić Kožar, Jelena Kasabašić Kušić , Vesna Muhoberac
 • Engleski jezik: Bojana Dorić, Milena Gilić Gerber, Dunja Krpanec, Hrvoje Medić, Sanja Vrhovec Vučemilović
 • Njemački jezik: Tatjana Antić, Ljerka Martinko Crnalić, Irena Lasić
 • Latinski jezik: Milena Gilić Gerber, Ivana Jelić (zamjena Valentina Ruščić)
 • Glazbena umjetnost: Dubravka Prpić
 • Likovna umjetnost: Vesna Mišljenović, Ivan Risek
 • Povijest: Vlatka Rendulić, Karolina Ujaković, Svjetlana Vorel
 • Geografija: Mirjana Božičković, Nidija Meštrović, Boris Muža, Vlatka Rendulić, Marija Trepše
 • Psihologija: Gabrijela Đurčević
 • Logika i Filozofija: Ana Ćosić
 • Matematika: Daniela Beroš, Renata Cvitan, Milena Ćulav Markičević (zamjena Anita Brozović), Mirela Kurnik, Zlatko Lobor, Ivana Martinić, Dijana Soldić, Ana Špirelja Gruić
 • Fizika:  Ivana Gašparlin, Ana-Marija Kukuruzović, Dario Mičić (zamjena Goran Gatalica), Želimir Miklić, Ivan Novosel, Ivana Vuksanović Ševa
 • Biologija: Vesna Burušić, Romana Halapir Franković, Petra Međeral Ozimec, Zrinka Pongrac Štimac
 • Kemija: Vesna Burušić, Zrinka Pongrac Štimac, Sanja Vorih (zamjena Martina Jarnević),  Marijana Žgela Putniković
 • Informatika: Marko Barbančić, Predrag Brođanac, Saida Deljac, Vedran Kušić, Bojan Radman, Dobrila Roksandić
 • Politika i gospodarstvo i Sociologija: Marijana Švenda Lekić
 • Etika: Marijana Švenda Lekić, Snježana Pervan Primorac
 • Tjelesna i zdravstvena kultura: Žarko Bratonja, Mladen Juričić, Sanja Kosović
 • Vjeronauk: Darko Petrinjak

Polaznici stručnog osposobljavanja:

 • Povijest: Monika Jukić
 • Psiholog: Josip Novak

Stručni suradnici:

 • Pedagog: Ivana Jurković
 • Psiholog: Mihael Kozina
 • Knjižničar: Sanja Čerlek

Voditeljice smjene: Saida Deljac i Marijana Švenda Lekić

Ostali zaposlenici:

 • Ravnatelj: dr.sc. Tihomir Engelsfeld
 • Tajnica: Josipa Levak Horvat
 • Računovodstvo: Adela Mrkonjić (zamjena Jelica Kezerić)
 • Administrator: Srećko Šoštar
 • Spremačice: Helena Ferenčak, Dragica Majdak, Ljilja Matošević, Vesna Šagud
 • Domari: Petar Gašparović, Mato Peičević, Srećko Šoštar