Upisi

Mihovil Mandić

Zajednički elementi vrednovanja kandidata:

Prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja donose najviše 20 bodova.

Predmeti koji se boduju za upis su: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Fizika, Kemija i Biologija kao predmet koji je odredila V. gimnazija. Predmeti donose najviše 60 bodova.

Makismalan broj bodova je 80. (moguće je imati više uz dodatne bodove).

Bodovni prag iznosi 72 boda.

Provjera znanja prvog stranog jezika kojeg kandidat nije učio u OŠ održat će se 3.7. 2017. (ponedjeljak) u 10:00 sati u prostorijama V. gimnazije.

Dodatni elementi vrednovanja:

Natjecanja znanja iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvog stranog jezika, Fizike i Kemije prema odredbama Pravilnika, te Informatike kao natjecanja znanja koje je odredila V. gimnazija.

Izravan upis donosi prvo, drugo ili treće mjesto osvojeno kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja na državnom / međunarodnom natjecanju iz navedenih predmeta.

Sudjelovanje na državnom/međunarodnom natjecanju kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu vrednuje se s 1 bodom!

Vrednuju se sportska natjecanja u organizaciji školskih sportskih društava.

Posebni element vrednovanja:

  • zdravstvene teškoće
  • otežani uvjeti obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima
  • upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma

Uplata iznosa za povećane troškove obrazovanja:

25. svibnja 2017. Školski odbor donio je odluku o participaciji roditelja/skrbnika učenika u povećanim troškovima obrazovanja te cijeni obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.

Cijena participacije iznosi 100,00 kn po učeniku, a isti iznos uplaćuje se putem uplatnice na početku školske godine na žiro račun škole HR7523600001101502502 (primjer ispunjene uplatnice) ili putem Internet bankarstva.

U opisu plaćanja navesti obavezno Naknada za povećane troškove obrazovanja – ime i prezime učenika. 

Potvrdu o uplaćenim troškovima potrebno je donijeti kod upisa zajedno s upisnicom i svjedodžbom prethodnog razreda.

 

Dokumenti: