Školski liječnik

Zavod za javno zdravstvo

Dr. Andrija Štampar

Služba za školsku i sveučilišnu medicinu

Odjel Centar

Laginjina 16 (u sklopu Doma zdravlja) , Zagreb

dr. Ivana Marić

01/4843-049  01/4556-217

Parni datumi: prije podne

Neparni datumi: poslije podne

Ivana.maric@stampar.hr