Profesori

Nastavu u V. gimnaziji održavaju sljedeći profesori:

 • Hrvatski jezik: Majda Bekić Vejzović, Marina Dragović Gabrić, Lidija Farkaš, Smiljana Karlušić Kožar, Jelena Kasabašić Kušić , Vesna Muhoberac
 • Engleski jezik: Bojana Dorić, Milena Gilić Gerber, Dunja Krpanec, Hrvoje Medić, Sanja Vrhovec Vučemilović
 • Njemački jezik: Tatjana Antić, Ljerka Martinko Crnalić, Irena Lasić
 • Latinski jezik: Milena Gilić Gerber, Ivana Jelić
 • Glazbena umjetnost: Dubravka Prpić
 • Likovna umjetnost: Vesna Mišljenović, Ivan Risek
 • Povijest: Vlatka Rendulić, Karolina Ujaković, Svjetlana Vorel
 • Geografija: Mirjana Božičković, Nidija Meštrović, Boris Muža, Vlatka Rendulić, Marija Trepše
 • Psihologija: Gabrijela Đurčević
 • Logika: Ana Plavetić
 • Filozofija: Ivana Školnik
 • Matematika: Daniela Beroš, Renata Cvitan, Milena Ćulav Markičević (zamjena Andrea Katarić), Mirela Kurnik, Zlatko Lobor, Ivana Martinić, Dijana Soldić, Ana Špirelja Gruić
 • Fizika:  Ivana Gašparlin, Ana-Marija Kukuruzović, Dario Mičić, Želimir Miklić, Ivan Novosel, Ivana Vuksanović Ševa
 • Biologija: Vesna Burušić, Romana Halapir Franković, Petra Međeral Ozimec, Zrinka Pongrac Štimac
 • Kemija: Vesna Burušić, Zrinka Pongrac Štimac, Sanja Vorih (zamjena Martina Tušek),  Marijana Žgela Putniković
 • Informatika: Predrag Brođanac, Saida Deljac, Vedran Kušić, Bojan Radman, Dobrila Roksandić
 • Politika i gospodarstvo i Sociologija: Marijana Švenda Lekić
 • Etika: Marijana Švenda Lekić, Snježana Pervan Primorac
 • Tjelesna i zdravstvena kultura: Žarko Bratonja, Mladen Juričić, Sanja Kosović
 • Vjeronauk: Darko Petrinjak

Ostali zaposlenici:

 • Ravnatelj: Tihomir Engelsfeld
 • Voditeljice smjene: Saida Deljac i Marijana Švenda Lekić
 • Pedagoginja: Ivana Jurković
 • Psiholog: Mihael Kozina
 • Knjižničarka: Sanja Čerlek
 • Računovodstvo: Renata Adamec i Adela Klasnić (zamjena Jelica Kezerić)
 • Tajnica: Josipa Levak
 • Referentica: Adela Klasnić (zamjena Jelica Kezerić) i Srećko Šoštar
 • Domari: Petar Gašparović, Mato Pejčević, Srećko Šoštar
 • Spremačice: Helena Ferenčak, Dragica Majdak, Ljilja Matošević, Vesna Šagud