Poziv turističkim agencijama

Na temelju Poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 9/2017. u Veneciju pozivaju se na roditeljski sastanak sljedeće agencije: Petros, Presečki tours, Svijet putovanja d.o.o. i Žuti mačak ski&surf. Roditeljski sastanak će se održati u ponedjeljak, 20. ožujka 2017. godine u 19:40 sati u V. gimnaziji.

Na sastanku otvaranja ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 11/2017 u Bratislavu i Beč nije prihvaćena niti jedna ponuda.

Na sastanku otvaranja ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 12/2017 u Bratislavu i Beč odabrane su sljedeće turističke agencije za predstavljanje roditelima: Panturist, Petros, Presečki tours i Spektar putovanja. Roditeljski će se sastanak održati u ponedjeljak 20.3.2017. s početkom u 19.00 sati.

Na temelju Poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 10/2017. u Veneciju i Gardaland pozivaju se na roditeljski sastanak sljedeće agencije: Presečki toursSvijet putovanja d.o.o. i Samoborček. Roditeljski sastanak će se održati u četvrtak, 16. ožujka 2017. godine u 19:45 sati u V. gimnaziji.