Povrat udžbenika – maturanti

Povrat udžbenika za maturante bit će 23. i 24. lipnja 2016. godine od 12:30 do 15:00 sati.