Obavijest za učenike maturante

Učenici maturanti koji će polagati državnu maturu, a koji imaju pravo na 75% sufinanciranja troškova međumjesnoga javnog prijevoza sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. (prijevoz za dane pohađanja obvezne državne mature) mogu preuzeti obrasce Potvrda 75% u školi (hodnik u podrumu lijevo, u pretincu) ili sa web / Facebook stranice škole.

Učenicima će se financirati samo najpovoljniji iznos karte (pojedinačna, polumjesečna ili mjesečna karta) i to tek nakon što Gradski ured dostavi prijevozniku imena i prezimena učenika na temelju popisa koji je škola obvezna prikupiti i dostaviti.

Popis koji je škola dužna dostaviti sastavlja se na temelju vaših ispunjenih obrazaca Potvrde 75%.

Molimo učenike koji su prijavili ispite za državnu maturu da svoje zahtjeve dostave najkasnije do 12. lipnja 2020. u školu da bismo ih ovjerili.