Maturalna putovanja

Dana 20. kolovoza 2017.  Školski odbor V. gimnazije donio je odluku s 6 glasova suglasnih da se maturalna  putovanja s destinacijama u Kraljevini Španjolskoj otkazuju, odnosno odgađaju.

Odluka je donesena zbog terorističkih napada, a u skladu je s preporukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 18. 8. 2017. te dopisa Uprave za odgoj i obrazovanje koja slijedi u nastavku:

Poštovane,Poštovani,
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja preporučilo je školskim odborima odgodu maturalnih putovanja u Kraljevinu Španjolsku, uzevši u obzir sigurnost učenika, koja mora biti na prvom mjestu.
Upućujemo da školski odbori pri donošenju svojih odluka, u dogovoru s putničkim agencijama, razmotre modalitete promjene plana putovanja. Smatramo kako bi putničke agencije, prilikom redefiniranja ugovora, svakako trebale uzeti u obzir izmijenjene okolnosti koje se, u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogle predvidjeti, a sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.
 
S poštovanjem,
            Uprava za odgoj i obrazovanje

Školski odbor nalaže Školi da u dogovoru s Agencijama, uz suglasnost roditelja,  ponudi alternativne mogućnosti maturalnih  putovanja.