Izdavanje duplikata svjedodžbi, prijepisi…

Zahtjev za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbi

Zahtjevi za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbi predaju se, a prijepisi se preuzimaju, kod administratora (referada) radnim danom od 12:00 do 14:00 sati. Zahtjev (za bivše učenike V. gimnazije) možete preuzeti u nastavku.

Na temelju tar. br. 52. stavak 6) Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne Novine, broj 8/17) upravna pristojba za izradu duplikata svjedodžbe iznosi 70,00 kuna. Odlukom Školskog odbora V. gimnazija izrada duplikata svjedodžbe naplaćuje se 70,00 kn, a izrada duplikata maturalne svjedodžbe 70,00 kn.

Sredstva je potrebno uplatiti na račun škole:

IBAN: HR7523600001101502502 Poziv na broj: staviti svoj OIB Opis: Uplata za duplikat svjedodžbe

Osoba koja je na temelju članka 8. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/2016) osobođena je od plaćanja upravne pristojbe, obvezna je uz zahtjev priložiti odgovarajuću ispravu kojom dokazuje svoj status (potvrdu/rješenje nadležnog tijela), radi oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe na duplikat svjedodžbe.

Na temelju članka 9. stavka 2. točke 23. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/2016) upravna pristojba se ne plaća za izdavanje svjedodžbi kao dokaza o stručnoj spremi i obrazovanju za nezaposlene osobe koje se javljaju na natječaje za zapošljavanje.

Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac orginalne svjedodžbe, a ako škola više ne posjeduje orginalni obrazac izdaje prijepis ocjena na praznom papiru s podacima iz matične knjige učenika, ovjeren od strane ravnatelja.

Duplikat se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva (obrazac dostupan na web stranici www.petagimnazija.hr) i nakon podnesenog dokaza o uplati.

Za dodatne informacije obratite se administratoru na broj telefona 01 48 38 126 ili na e-mail adresu referada@petagimnazija.hr

Duplikate svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature izdaje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Dokument za preuzimaje: