Sociologija

Milica Jergović
Roman Pitner
Branka Bogić-Baki

Jagoda Rubčić
Gordana Cerjan-Letica
Jadranka Pucar-Jambrović
Marica Dobrilović

Jadranka Šegić
Ljubica Bakić-Tomić
Marijana Švenda Lekić