Peta 80

Događaji koji su nas obilježili, predmeti i profesori koji su ih oživljavali, nepoznato pitanje budućnosti –
zagrebačka V. gimnazija i njenih osamdeset godina djelovanja predstavljeni u tri cjeline.
credits roll