Dodatna nastava iz automatizacije i robotike

Svi učenici zainteresirani za automatizaciju i robotiku (Raspberry Pi, Arduino, roboti,…) mogu se prijaviti za sudjelovanje do ponedjeljka 17. listopada 2016. slanjem e-maila na predrag.brodanac@skole.hr.