Popis odabranih ponuda na javni poziv za organizaciju izvanučioničke nastave 20./2019.

Povjerenstvo  za odabir  pristiglih ponuda održalo je sastanak  09. siječnja 2020. g.  te  donijelo odluku o izboru dvije ponude koje će biti predstavljene roditeljima učenika, i to: 1. Spektar putovanja d.o.o. 2. Svijet putovanja d.o.o. Roditeljski sastanak na kojem će se predstaviti odabrane agencije održat će se u četvrtak, 16.01. u 19.40 h. u učionici […]

Last Call for London!

Imamo još max 5 rezervacija (mjesta) u grupi za terensku nastavu u Londonu od 13. do 17. travnja 2020. (5 dana, 4 noći), ako se netko od učenika želi priključiti. Grupa trenutno broji 35 učenika/ca. Smještaj je u centru u hotelu Royal National kraj British Museuma. Polupansion, direktni let s transferom do hotela i ulaznice […]

VEČER MATEMATIKE – 12.12.2019. – od 19 do 21 sati

Večer matematike projekt je Hrvatskog matematičkog društva kojeg i naša škola s veseljem provodi. Ove godine u organizaciju se uključio rekordan broj učenika i nastavnika. Pogledajte u rasporedu što smo vam sve pripremili. Prošetajte školom i pružite nam priliku da vam dokažemo da je matematika zabavna. Dobrodošli su svi! Pazite, čitajte napomene u zadnjem stupcu, […]

Zaštita sigurnosti djece na internetu i svijetu mrežnih tehnologija

Projekt Zaštita sigurnosti djece na internetu i svijetu mrežnih tehnologija pokrenut je u suradnji Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) te u partnerstvu s Hrvatskom poštom. U sklopu projekta nastao je video o zaštiti djece na internetu te brošuru Kako se zaštiti u svijetu interneta i mobilnih telefona.