Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. za razdoblje rujan-listopad 2018.

Molimo učenike da u školskoj referadi podignu obrazac za Povrat sredstava te obrazac Privole za prikupljanje osobnih podataka. Popunjene obrasce, preslike svih markica, presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) i presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/učenika (ukoliko je učenik punoljetan) dužni ste dostaviti najkasnije do 19. listopada 2018. Dostava naknadnih zahtjeva uvažit će se samo u […]

Prijevoz – Samoborček

Svi učenici korisnici usluga prijevoznika Samoborček d.o.o. radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza za razdoblje travanj-lipanj 2018. godine trebaju u učeničku referadu predati sljedeće: popunjeni obrazac za povrat sredstava travanj-lipanj 2018, preslike svih markica za mjesece za koje se koristio prijevoz, preslik mjesečne pokazne karte (iskaznice) s vidljivom relacijom i fotografijom, preslik potvrde o IBANU-u […]

Prijevoz učenika (lipanj i srpanj) – HŽ

Svi redoviti učenici srednjih škola i maturanti međumjesnog javnog prijevoza u mjesecu lipnju i srpnju 2018. ostvaruju pravo na sufinancirani iznos u visini 75% i 100% od cijene učeničke pretplatne ili priključne karte i pretplatne karte P-7 za dnevna putovanja učenika prema važećim cijenama iz tarife 103, u 2.razredu, svih vrsta redovnih vlakova. Sufinancirat će […]

Prijevoz – Samoborček

Svi učenici korisnici usluga prijevoznika Samoborček d.o.o. radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza za razdoblje siječanj-ožujak 2018. godine trebaju u učeničku referadu predati sljedeće: popunjeni obrazac za povrat sredstava siječanj-ožujak 2018. preslike svih markica za mjesece za koje se koristio prijevoz preslik mjesečne pokazne karte (iskaznice) s vidljivom relacijom i fotografijom preslik potvrde o IBANU-u […]