• Ponude
  • Objava rezultata izbora ponude za organizaciju maturalnog putovanja 3. e i 3. g razreda

    U četvrtak 14. 2. 2019. održan je roditeljski sastanak 3.e i 3.g razreda na kojem su predstavljene ponude triju putničkih agencija za organizaciju maturalnog putovanja prema javnom pozivu br. 1./2019. Nakon prezentacija ponuda roditelji su tajnim glasovanjem odabrali putničku agenciju Spektar putovanja za organizatora maturalnoga putovanja. Zahvaljujemo svim putničkim agencijama na ponudama i prezentacijama.

  • Ponude
  • Rezultati odabira ponuda za maturalno putovanje (3.e i 3.g)

    Povjerenstvo za odabir ponuda putničkih agencija za organizaciju maturalnog putovanja 3.e i 3.g razreda odabralo je ponude sljedećih triju agencija : – Alga – Spektar putovanja – Speranza Pozivaju se predstavnici navedenih putničkih agencija da predstave svoje ponude na roditeljskom sastanku koji će se održati u četvrtak 14. 2. u 19:00h u predavaonici P06. Predstavljanje […]