• Natječaji za radna mjesta
 • Stručno osposobljavanje – povijest

  NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 1. nastavnik povijesti -1 izvršitelja, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno, puno radno vrijeme Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 5/12., i 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 […]

 • Natječaji za radna mjesta
 • Obavijest kandidatima

  Sukladno objavi natječaja od 24. listopada 2016. godine za zasnivanje radnog odnosa na raspisana radna mjesta primljene su sljedeće osobe:   –          za nastavnika fizike, na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati nastave tjedno, izabran je IVAN NOVOSEL, –          za nastavnika tjelesne i zdravstvene kulutre, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 16 sati nastave tjedno, izabaran […]

 • Natječaji za radna mjesta
 • Natječaj – nastavnici

  NATJEČAJ za  radnog mjesto   –  nastavnik/ica fizike – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati nastave tjedno –  nastavnik/ica hrvatskog jezika –1 izvršitelj, određeno nepuno radno vrijeme – 16 sati nastave tjedno, zamjena za roditeljski dopust –  nastavnik/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj, određeno puno radno vrijeme – 20 sati nastave […]

 • Natječaji za radna mjesta
 • Natječaj administrator/voditelj računovodstva

  NATJEČAJ za  radnog mjesto –          administrator/voditelj računovodstva –          1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje Uvjeti: Prema općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i odredbama Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 5/12., i 16/12, 86/12, 126/12, […]

 • Natječaji za radna mjesta
 • Natječaj za spremačicu

  NATJEČAJ   Za radna mjesta: –          Spremačice – 40 sati tjedno na neodređeno vrijeme Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi (Narodne novine; br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 5/12., 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14). Uz ponudu na natječaj i životopis kandidati su dužni dostaviti presliku: […]

 • Natječaji za radna mjesta
 • Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

  N  A  T  J  E  Č  A  J za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Uvjeti:za ravnatelja/icu Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: 1.)    završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja/icu, a koji može biti: a)      sveučilišni diplomski studij […]