• Natječaji za radna mjesta
  • Obavijest kandidatima – fizika

    Temeljem natječaja objavljenog u vremenu od 5. ožujka 2018. do 13. ožujka 2018.  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole, Školski odbor V. gimnazije donio je odluku o davanju suglasnosti, na prijedlog ravnatelja za zapošljavanje TOMISLAVA VUJEVIĆA. Detalje odluke možete pogledati na sljedećem linku.

  • Natječaji za radna mjesta
  • Natječaj – latinski jezik

    N A T J E Č A J za radno mjesto nastavnik/ica latinskog jezika – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice sa bolovanja – 1 izvršitelj/ica UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) […]