• Natječaji za radna mjesta
  • Natječaj – psihologija

    V. GIMNAZIJA Klaićeva 1, 10 000 Zagreb   KLASA: 112-01/19-02/01 URBROJ: 251-294-01-19-01   Zagreb, 17. siječnja 2019.   Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) V. gimnazija, Klaićeva 1, 10 000 Zagreb, raspisuje […]

  • Natječaji za radna mjesta
  • Obavijest kandidatima – biologija, geografija, hrvatski jezik, informatika, kemija, njemački jezik

    Izvješćujemo prijavljene kandidate kako je tememeljem natječaja objavljenog od 18. do 26. listopada 2018. za zasnivanje radnih odnosa po natječajima redom primljeni: biologija – Dorotea Vrbanović (vidi odluku), geografija – Andrea Maloča (vidi odluku), hrvatski jezik – Marijana Ivić (vidi odluku), informatika – Antun Lovro Brkić (vidi odluku), kemija – Maja Kosor (vidi odluku), njemački jezik […]