Biologija

STRUČNI ISPIT ZA NASTAVNIKE BIOLOGIJE

Ispiti se polažu u V. gimnaziji, Klaićeva 1, Zagreb

 (Mentorica: Romana Halapir – Franković; romana.halapir@gmail.com; 098 9597975).

PISANI DIO ISPITA polaže se 10. studenoga 2017.  s početkom u  10:00  sati.

 

Nastavni sati i usmeni dio ispita održat će se prema sljedećem rasporedu:

 

Kandidat / Kandidatkinja Škola Mjesto NASTAVNI SAT USMENI DIO ISPITA
Nadnevak Vrijeme Nastavna jedinica Nadnevak Vrijeme
SANJA MUŠEC SŠ Konjščina Konjščina 14.11.2017. 9:25 – 10:10 3. sat

Koža
odjel 3.b

14.11.2017. 13:00
ELMA KERIĆ Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb 14.11.2017. 10:25 – 11:10 4. sat

Enzimi
odjel 1.c

HELENA ANTIĆ ŽIGER Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti Varaždin 14.11.2017. 11:15 – 12:00 5. sat

Nukleinske kiseline I. – uloga
odjel 1.c

IVONA MATKOVIĆ Gimnazija Velika Gorica Velika Gorica 15.11.2017. 9:25 – 10:10 2. sat

Bubreg – funkcija i građa
odjel 3.b

15.11.2017. 10:30

Napomene:

  1. Molimo kandidate da na adresu lydia.lugar@azoo.hr potvrde da su pročitali objavu ispitnih termina.
  2. Kandidati koji ponavljaju stručni ispit i kandidati koji imaju sklopljen ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa trebaju prije polaganja stručnoga ispita uplatiti troškove ispita, ili dijela ispita koji polažu, na račun škole sjedišta ispitnog povjerenstva.
  3. Za detaljne upute vezane uz nastavnu jedinicu oglednog nastavnog sata kandidati se trebaju obratiti mentorici na romana.halapir@gmail.com.
  4. Molimo kandidate koji po prvi put polažu ispit da sa sobom na izvođenje nastave donesu osobnu mapu pripravnika.
  5. Molimo kandidate da u školu dođu najkasnije 15 minuta prije početka pisanog dijela ispita, izvođenja nastave ili usmenog dijela ispita.
  6. Kandidat može u opravdanim slučajevima odustati od polaganja stručnoga ispita (npr. zbog bolesti, porodnog dopusta, vojne obveze, smrti člana obitelji, prirodne nepogode i sl.). O tome valja pravodobno izvijestiti Agenciju na adrese elektroničke pošte lydia.lugar@azoo.hr i srtucniispiti@azoo.hr. Odustajanje od ispita, bez valjanih razloga, smatrat će se nepoloženim stručnim ispitom, a troškove ponovnoga polaganja snosit će sam kandidat.